ЗВЕРНЕННЯ ПРЕМ’ЄР МІНІСТРУ

ЗВЕРНЕННЯ

          пенсіонерів органів внутрішніх справ Тернопільської області щодо реалізації Закону України  “Про національну поліцію.”

                 Шановний Арсенію Петровичу !

Обласна ветеранська організація Асоціації ветеранів МВС України, яка представляє інтереси 3,5 тисяч пенсіонерів органів внутрішніх справ України, підтримує зусилля Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо реформування органів внутрішніх справ, зокрема міліції.

Вирішальним у цьому напрямі є прийняття Верховною Радою України Закону України від 02 липня 2015 року № 580 «Про національну поліцію» (далі – Закон), який істотно змінює правове регулювання діяльності Національної поліції України та статус поліцейських, запроваджує нові правові інститути, кардинально переорієнтовую філософію щодо цивілізованої мети і завдань правоохоронної діяльності.

Разом з тим, у Законі знайшли відображення положення, що ґрунтуються на засадах правонаступництва та перейняття позитивних напрацювань правоохоронної системи України.

Такими положеннями є передбачені статтею 78 Закону норми щодо зарахування до стажу служби в поліції служби в органах внутрішніх справ України на посадах начальницького і рядового складу з дня призначення на відповідну посаду, статтею 102 – норми щодо пенсійного забезпечення поліцейських та виплата одноразової грошової допомоги після звільнення їх зі служби в поліції  відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» тощо.

Водночас, Законом встановлено:

а) гарантії професійної діяльності, соціальний й правовий захист лише щодо поліцейського або особи, звільненої зі служби в поліції, її близьких родичів (частина сім стаття 62), поліцейського, а також особи, звільненої зі служби в поліції (частина дев’ять стаття 62);

б) гарантії соціального та правового захисту, передбаченими цим Законом та іншими актами законодавства, щодо поліцейського (частина десять стаття 62);

в) гарантії медичного забезпечення (стаття 95):

– право на безоплатне медичне обслуговування в закладах Міністерства внутрішніх справ України лише щодо поліцейських, членів сімей поліцейських, а також членів сімей поліцейських, які загинули (померли), пропали безвісти, стали інвалідами під час проходження служби в поліції;

– право на безоплатне санаторно-курортне лікування та оздоровлення один раз на два роки щодо членів сімей поліцейських, які загинули (померли) під час проходження служби в поліції;

– право на медичне забезпечення в закладах охорони здоров’я Міністерства внутрішніх справ України щодо громадян України з числа колишніх поліцейських, які були звільнені зі служби за станом здоров’я, за віком, у зв’язку із скороченням штату, та члени їхніх сімей;

д) гарантії житлового забезпечення (стаття 96):

– право позачергово забезпечення житлового приміщення щодо осіб, які звільнені зі служби в поліції і визнані інвалідами I групи внаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних під час виконання службових обов’язків під час служби в поліції, або захворювання, одержаного під час проходження служби в поліції, і які згідно із законом визнані такими, що потребують поліпшення житлових умов;

– право залишення на квартирному обліку до одержання житла з державного житлового фонду щодо поліцейських, які перебувають на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов, під час звільнення зі служби в поліції за станом здоров’я, за віком, у зв’язку із скороченням штату.

Таким чином, зазначені гарантії за нормами Закону не можуть бути поширені на колишніх працівників міліції, членів сімей працівників міліції, які загинули (померли), пропали безвісти, стали інвалідами під час проходження служби в міліції, громадян України з числа колишніх працівників міліції, які були звільнені зі служби за станом здоров’я, за віком, у зв’язку із скороченням штату, та члени їхніх сімей, осіб, які звільнені зі служби в міліції і визнані  інвалідами I групи внаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних під час виконання службових обов’язків під час служби в міліції, або захворювання, одержаного під час проходження служби в міліції, тощо.

Зазначені колишні працівники міліції та члени їх сімей становлять соціально уразливі категорії осіб, які після визнання Закону України «Про міліцію» таким, що втратив чинність, будуть позбавлені соціальних і правових гарантій за дискримінаційними ознаками та з порушенням засад пропорційності й справедливості обмеження прав.

Залишаться декларативними для колишніх працівників міліції норми частини три статті 63 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» щодо перерахунку пенсії у разі зміни розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення, або якщо були введені для зазначених категорій осіб нові щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії у розмірах, встановлених законодавством, адже зазначена категорія осіб буде відсутня.

Конституційний Суд України неодноразово розглядав проблему, пов’язану з реалізацією права на соціальний захист, і сформулював правову позицію, згідно з якою Конституція України відокремлює певні категорії громадян України, що потребують додаткових гарантій соціального захисту з боку держави. До них, зокрема, належать громадяни, які відповідно до стаття 17 Конституції України перебувають на службі у військових формуваннях та правоохоронних органах держави, забезпечуючи суверенітет і територіальну цілісність України, її економічну та інформаційну безпеку, а саме – у Збройних Силах України, органах Служби безпеки України, міліції тощо (Рішення Конституційного Суду України від 6 липня 1999 року № 8-рп/ у справі щодо права на пільги та від 20 березня 2002 року № 5-рп/2002 у справі щодо пільг, компенсацій і гарантій).

Крім того, Конституційним Судом встановлено, що визначений законами України відповідно до положень статті 17 Конституції України комплекс організаційно-правових та економічних заходів, спрямованих на забезпечення соціального захисту військовослужбовців та працівників правоохоронних органів, зумовлений не їх непрацездатністю або відсутністю достатніх засобів для існування (стаття 46 Конституції України), а особливістю професійних обов’язків, пов’язаних з ризиком для життя та здоров’я, певним обмеженням конституційних прав і свобод, у тому числі права заробляти матеріальні блага для забезпечення собі і своїй сім’ї рівня життя, вищого за прожитковий мінімум. Тобто соціальні гарантії військовослужбовців та працівників правоохоронних органів випливають з характеру покладених на них службових обов’язків у зв’язку з виконанням ними державних функцій.

Відповідно до розділу Х1 Перехідних та прикінцевих положень Закону України в місячний строк необхідно забезпечити створення центрального органу виконавчої влади поліції України та його територіальних органів, прийняти нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону, привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом, ужити заходів щодо фінансового та матеріально-технічного забезпечення поліції України тощо.

Тернопільська обласна ветеранська організація Асоціації ветеранів МВС України на виконання своїх статутних завдань щодо сприяння забезпеченню соціальної справедливості, пріоритету загальнолюдських цінностей, всебічного захисту законних прав, соціальних, економічних, вікових та інших інтересів її членів, просить Кабінет Міністрів України при реалізацію положень статті 5 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» щодо утворення, реорганізація та ліквідація міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, порядку здійснення заходів, пов’язаних з утворенням, реорганізацією або ліквідацією міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,” затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2011 р. № 1074, вжити заходів унормування правонаступництва поліцією органів міліції із збереженням за колишніми працівниками органів внутрішніх справ (міліції), передбачених Законом соціальних (пенсійне (перерахунок пенсії), медичне, житлове забезпечення) та правових гарантій.

 

Звернення прийнято на розширеному засіданні Ради Тернопільської обласної ветеранської організації Асоціації ветеранів МВС України 31серпня 2015 року.

 

Голова Ради                                                         Г Головатий

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *